Związek Banków Polskich – czym jest i co powinieneś o nim wiedzieć ?

Związek Banków Polskich to organizacja samorządowa zrzeszająca wszystkie banki w naszym kraju. Każda osoba, która planuje wziąć kredyt bądź pożyczkę powinna zapoznać się z jej działalnością. To od niej, a dokładnie od prowadzonego przez nią rejestru dłużników zależy, czy dostanie ona pieniądze, czy też nie.

Warto nadmienić, że banki nie mają obowiązku przynależności do Związku Banków Polskich. Instytucje finansowe mają pełne prawo samodzielnie zdecydować, czy chcą do niego przystąpić czy też nie. ZBP powstał w 1991 roku, zgodnie z ustawą o izbach gospodarczych. Obecnie jest to jedna z największych tego typu instytucji działająca na terenie Polski – zrzesza ponad sto banków.

Na czele Związku Banków Polskich stoi zarząd składający się z prezesa Związku oraz jego wiceprezesów, wybieranych na okres lat trzech. Rolą zarządu jest kierowanie bieżącymi pracami instytucji, a także reprezentowanie jej na zewnątrz. Kolejnym organem ZBP jest Rada Związku – jednostka składająca się z piętnastu osób, nadzorująca prace zarządu.

Wydaje się, że Związek Banków Polskich pełni jedynie funkcje reprezentatywną dla swoich członków – nic bardziej mylnego. Instytucja ta zajmuje się niezliczoną ilością mniej bądź bardziej ważnych kwestii, w tym tworzeniem odpowiednich warunków organizacyjnych oraz prawnych rozwoju sektora bankowego poprzez ścisłe współdziałanie z organami Państwa na każdym szczeblu, organizowanie współdziałania instytucji finansowych na rzecz rozwoju sektora bankowego, a także infrastruktury bankowej oraz podejmowanie działań prowadzących do rozwoju instytucji obsługujących sektor bankowy. Oczywiście, Związek Banków Polskich nie zapomina o interesach swoich klientów. Instytucja ta odpowiedzialna jest za wydawanie opinii oraz ekspertyz, a także nadzorowania instytucji zajmujących się bankowością. Jednostki powiązane ze Związkiem Banków Polskich biorą udział jako eksperci w posiedzeniach Sejmu i Senatu, a także współpracują z Narodowym Bankiem Polskim oraz bezpośrednio z rządem. Specjalna grupa zobligowana jest również do działania na szczeblu ponadnarodowym – np. we współpracy z Europejską Federacją Bankową.

Dlaczego ZBP jest szczególnie ważny dla nas jako klientów indywidualnych? Instytucja ta prowadzi bowiem specjalną bazę danych – Bankowy Rejestr Dłużników. Spis ten uwzględnia wszystkich klientów banków, którzy mieli kiedykolwiek wcześniej problemy z terminową spłatą zobowiązań. Dostęp do tego zestawienia mają wszystkie banki będące członkami ZBP.