Czy kredyt hipoteczny na urlopie macierzyńskim jest możliwy ?

Większość banków uważa, że kobieta przebywająca na urlopie macierzyńskim nie jest zbytnio wiarygodną osobą pod względem finansowym. Kredytodawca obawia się, iż matka może zrezygnować z pracy lub ją stracić po powrocie z urlopu macierzyńskiego, więc ma niepewny status jako pracownik. Nie bez znaczenia są również większe wydatki związane z utrzymaniem kolejnego domownika. Jeszcze gorzej banki podchodzą do samego urlopu wychowawczego, traktują go jak okres bez zatrudnienia, co niekorzystnie wpływa na zdolność kredytową. Bardzo często banki domagają się złożenia oświadczenia, ze matka nie będzie chciała korzystać z urlopu wychowawczego lub promesy zatrudnienia od pracodawcy, czyli takiej obietnicy, że kobieta będzie miała zapewnione miejsce pracy po powrocie z urlopu macierzyńskiego.

W sytuacji kiedy kobieta pójdzie na urlop macierzyński już po zaciągnięciu kredytu, sytuacja ta nie ma żadnego wpływu na zdolność kredytową. Najlepiej kredyt hipoteczny zaciągnąć przed zajściem w ciążę lub załatwiać wszelkie formalności, gdy ciąża nie rzuca się jeszcze w oczy. Inną stosowaną taktyką jest przeczekanie urlopu macierzyńskiego i udanie się do banku dopiero po powrocie do pracy. Banki bardzo często traktują zasiłek macierzyński jako dochód dodatkowy, ale i tak o zdolności kredytowej będą decydowały dochody partnera.

Istnieją jednak banki, które dają szansę świeżo upieczonym mamom, które przebywają na urlopie macierzyńskim. Część banków stosuje indywidualne podejmowanie decyzji w tej kwestii. Do banków, które deklarują, że urlop macierzyński nie ma wpływu na zdolność kredytową należą: Credit Agricole, Bank Zachodni WBK oraz Bank BPH.

Podsumowując dochód z zasiłku macierzyńskiego bywa akceptowany przez niektóre banki, ale na ogół pod warunkiem spełnieniem pewnych kryteriów. W głównej mierze ważna jest tutaj forma oraz okres dotychczasowego zatrudnienia kredytobiorcy. Istotnym elementem jest również to, czy jest to jedyny dochód, czy dominujący dochód czy tez dodatkowy dochód. Duże znaczenie będzie miał również fakt, czy potencjalna kredytobiorczyni będzie chciała skorzystać z urlopu wychowawczego. Zatem wiele czynników ma wpływ na to, czy zasiłek macierzyński będzie brany pod uwagę do wyliczenia zdolności kredytowej. Z racji tego, że każda sytuacja pożyczających bywa inna, wymaga ona indywidualnego podejścia do tematu.