Czy możliwa jest konsolidacja chwilówek ?

Jedna „chwilówka” nie stanowi większych problemów – kilka może narobić sporo chaosu, zwłaszcza jeżeli nasze finanse ulegną gwałtownej zmianie. Im więcej zobowiązań na głowie, tym trudniejsza jest ich regulacja. Kluczem do sukcesu wydaje się być konsolidacja zadłużenia. Czy w przypadku „chwilówek” jest ona możliwa?

Konsolidacja to termin powszechnie znany z bankowości. Rozwiązanie te nie jest nowe – polega na połączeniu wszystkim zobowiązań kredytowo-pożyczkowych w jedno, celem łatwiejszej dla pożyczkobiorcy (kredytobiorcy) spłaty. Oczywiście, wiąże się to z podpisaniem całkowicie nowej umowy, na nowych – zaktualizowanych – warunkach spłaty. Konsolidacja zobowiązania pozwala wydłużyć okres kredytowania, a także dostosować wysokość rat do potrzeb klienta. Jej zasadniczym celem jest zmniejszenie kosztów obsługi wszystkich zobowiązań, a tym samym ułatwienie zadłużonemu szybkiej spłaty wszystkich jego zaległości. Uwaga! Powyższe odnosi się do konsolidacji kredytów i pożyczek w sektorze bankowym. Termin ten w odniesieniu do instytucji finansowych udzielających pożyczek-chwilówek nie obowiązuje.

Teoretycznie klient nie ma możliwości konsolidacji pożyczek-chwilówek w taki sposób jak kredytobiorca bankowy. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją pewne rozwiązania ułatwiające spłatę zadłużenia. Konsument może:

  1. Zaciągnąć w banku kredyt na tzn. dowolny cel, a następnie spłacić wszystkie dotychczasowe zobowiązania, w tym „chwilówki”. Rozwiązanie to jest możliwe tylko przy dobrej zdolności kredytowej. Sprzyja łatwej i szybkiej redukcji długu, jednakże nie jest dostępne dla każdego.
  2. Skorzystać z tzw. ratalnych pożyczek pozabankowych. Rozwiązanie to jest podobne do powyższego, jednakże jest dostępne dla znacznie szerszego grona odbiorców.

Podsumowując: konsolidacja „chwilówek” nie jest możliwa, jednakże istnieją inne rozwiązania, które umożliwiają szybką spłatę zadłużenia, a także regulację pojedynczej należności w systemie ratalnym.