Jak sprawdzić czy jestem na liście dłużników ?

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej funkcjonuje od 2003 roku na mocy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Na bieżąco aktualizowany rejestr obejmuje wszystkie podmioty gospodarcze, począwszy od dużych korporacji, poprzez małe i średnie przedsiębiorstwa, a skończywszy na jednoosobowych firmach. KRD BIG stanowi skuteczny system wymiany informacji, łącząc jednocześnie wszystkie gałęzie gospodarki. Od 2010 roku, a więc od momentu nowelizacji ustawy, z usług Krajowego Rejestru Długów mogą korzystać nie tylko przedsiębiorcy, ale również osoby fizyczne, wtórni wierzyciele, a także gminy. Zawarte w rejestrze informacje umożliwiają szybką ocenę wiarygodności potencjalnych klientów, kontrahentów bądź akcjonariuszy.

Wbrew pozorom, aby znaleźć się na liście dłużników wystarczy posiadać stosunkowo niewielkie zaległości. Do BIG można wpisać, gdy dłużnik-firma zalega ze spłatą co najmniej 500 zł, zaś dłużnik-konsument co najmniej 200 zł. Zgodnie z aktualną podstawą prawną dług musi być przeterminowany o co najmniej 60 dni licząc od jego terminu płatności. Powyższe nie obowiązuje, gdy dane dłużnika w KRD chce umieścić osoba fizyczna. W tym przypadku wystarczy jedynie wyrok sądu potwierdzający istnienie roszczenia. Informacje o dłużnikach mają prawo zamieszczać nie tylko osoby fizyczne, ale również firmy windykacyjne i banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i gminy, zakłady energetyczne etc.

Każda jednostka ma pełne prawo sprawdzenia swoich danych w bazie Krajowego Rejestru Długów BIG całkowicie za darmo. Każde dodatkowe sprawdzenie jest płatne. Chcąc prześledzić raport na swój temat należy założyć konto w serwisie ochrony konsumenta, potwierdzić dane identyfikacyjne oraz swoją tożsamość i finalnie pobrać interesujące informacje. Raport uwzględnia m.in. informacje na temat opłaconych i nieopłaconych zobowiązań, a także osób bądź firm, które dopisały nas do rejestru.