Jak bank wylicza zdolność kredytową ?

Zdolność kredytowa to nic innego jak zdolność przyszłego pożyczkodawcy/klienta do spłaty kredytu wraz z odsetkami i opłatami dodatkowymi. Od zdolności kredytowej uzależniona jest wysokość kredytu – czym większa, tym o większy kredyt może starać się klient. Brak zdolności kredytowej uniemożliwia przyszłemu kredytobiorcy ubieganie się o pożyczkę. Zdolność kredytowa obliczana jest przez każdy bank z osobna. Oznacza to, że jednostka, która dostała zgodę na pozyskanie kredytu w określonej wysokości w danym banku, może nie otrzymać zgody na wzięcie kredytu w innej instytucji finansowej. Zasady określania zdolności kredytowej zależne są od polityki wewnętrznej banku, nie zaś od przepisów prawa.

Największy wpływ na zdolność kredytową jednostki mają koszty utrzymania. Metody ich obliczania są różne dla każdej instytucji. Podstawowym założeniem przy obliczaniu kosztów utrzymania jest minimum socjalne. Wyraźne różnice można zaobserwować również przy obliczaniu kosztów utrzymania nieruchomości. Część banków uwzględnia w tym zakresie powierzchnię nieruchomości, część natomiast przewiduje wartość zryczałtowaną, niezależną od metrażu. W wielu instytucjach stawki uzależnione są od miejsca zamieszkania – głównie województwa. Przy ocenie sytuacji finansowej bank bierze pod uwagę również posiadane kredyty i wysokość rat, a także ilość kart kredytowych.

Warto nadmienić również, że na zdolność kredytową wpływ ma również tzw. poręczenie kredytu. Zasadnicza większość banków uwzględnia ratę poręczanego kredytu w zakresie zdolności kredytowej w taki sam sposób jak ratę kredytu spłacanego. W części banków istnieje możliwość odciążenia zdolności kredytowej, przedstawiając zaświadczenie, iż poręczony kredyt obsługiwany jest terminowo.