Czym jest pożyczka z gwarantem ?

Pożyczka z gwarantem to rozwiązanie dedykowane wszystkim tym, którzy potrzebują pieniędzy, jednakże ich historia kredytowa jest negatywna (wpis do KRD). Wbrew powszechnej opinii wpis do Krajowego Rejestru Długów nie przekreśla szansy na zdobycie pożyczki. Pożyczka z gwarantem jest zatem zobowiązaniem, którego zabezpieczenie stanowi gwarant, zwany również poręczycielem. Poręczyciel – poprzez podpis na wniosku o pożyczkę – zgadza się na poniesienie wszelkiej odpowiedzialności za ewentualny brak spłaty zadłużenia przez pożyczkodawcę. Żyrant „stanowi szansę” dla wszystkich tych, którzy posiadają inne, nieuregulowane zobowiązania finansowe bądź długi.

O pożyczkę z gwarantem może starać się każdy, nawet osoba posiadająca negatywną historię kredytową. Warunkiem jest posiadanie poręczyciela, który zobowiąże się do przejęcia odpowiedzialności za zobowiązania pożyczkobiorcy, gdy ten będzie niewypłacalny. Mówiąc prościej, o pożyczkę z gwarantem mogą starać się wszyscy ci, którzy posiadają już zadłużenie. Rozwiązanie te doskonale sprawdza się w przypadku spłaty istniejących już zobowiązań – pozwala uniknąć tzw. spirali długów.

Poręczyciel, a więc gwarant zmuszony jest spełniać odpowiednie warunki. Po pierwsze musi być obywatelem polskim i mieć nie więcej niż 75 lat. Po drugie musi być osobą pełnoletnią. Po trzecie żyrant musi posiadać zdolność kredytową (w porównaniu do pożyczkobiorcy). Co więcej, gwarant musi posiadać nieruchomość, która na czas obowiązywania umowy będzie stanowiła dodatkowe zabezpieczenie na wypadek braku spłaty zadłużenia – zarówno ze strony dłużnika jak i samego poręczyciela.

Finalnie warto wspomnieć, że pożyczka z gwarantem to niezwykle korzystne rozwiązanie również dla tych, którzy nie posiadają zadłużenia. Żyrant wpływa na korzystniejsze warunki oferty, w tym niższe raty oraz stosunkowo niewielkie ogólne koszty kredytu.